και θελετε γνωρισει την αληθειαν, και η αληθεια θελει σας ελευθερωσει
NEWS

Avevi piccole mani

AVEVI PICCOLE MANI SensoInverso Edizioni, Ravenna 2012 ISBN: 978-88-9683-89-1   http://www.edizionisensoinverso.it

Dalla Prefazione:

Mettiamo subito in chiaro una cosa: questo non è un libro per tutti. Questo libro è un giro sulle montagne russe. Stiano alla larga i deboli di stomaco, perché una volta che le barre saranno scese e la vetturina avrà sganciato il freno non si potrà più scendere. La poesia del Reverendo è roba tosta.
© Copyright 2012 — 2019 - Il Reverendo Stone - Credits