και θελετε γνωρισει την αληθειαν, και η αληθεια θελει σας ελευθερωσει
NEWS

I fiori di malva e l’universo

I FIORI DI MALVA E L'UNIVERSO

MJM Editore, Milano 2010
ISBN: 978-88-98696-56-9
 

 

 

 

 

 

 

              

http://www.mjmeditore.com

Dalla Prefazione:

Serve una certa dose di lucida follia per rimanere fedeli a se stessi in quest'epoca del -politicamente corretto-. Serve una certa disciplina, un amore viscerale per la verità ed un atavico disprezzo verso il potere e la retorica. Se anche voi amate guardare il mondo da prospettive inedite e non avete paura di manifestarvi per ciò che siete, allora questo libro fa per voi. Perchè tra queste pagine non si fanno sconti: qui si celebra la vita, con tutte le sue crudeli e meravigliose contraddizioni.


© Copyright 2012 — 2019 - Il Reverendo Stone - Credits